hero

Aplinkosauga

service

2030 m. siekiamybė

 • Europos žalioji kryptis (ESPO Žaliosios politikos vadovo nuostatų atitikimas, PERS sertifikatas, Eco Ports tinklo narystė)
 • Darni ir tvari uosto veikla (Offshore Power Supply (OPS) stotelės laivams, paviršinių nuotekų efektyvi veiklos sistema, alternatyviais degalais varomi laivai, proaktyvus aplinkosaugos padalinys, bendruomeniškumo su gyventojais skatinimas)
 • Nulinės emisijos uostas (lijalinių vandenų surinkimo stotelės ir priėmimo įrenginiai, hibridinis/autonominis Uosto direkcijos laivynas)
service

Žaliasis uostas

Siekiame sukurti tvarų bei darniai plėtojamą uostą. Šiuo metu įgyvendiname Žaliojo uosto vystymo planą pagal numatytas Europos žaliosios krypties direktyvas.

service

PERS sertifikatas

Klaipėdos uostas – pirmasis tarp Baltijos valstybių ir vienas iš 35 uostų Europoje nuo 2024 m. turintis uosto aplinkosaugos vadybos sistemos (PERS) sertifikatą. Jis patvirtina, jog Klaipėdos uostas gali vadintis aplinkai draugišku uostu. PERS sertifikatu įsipareigojame siekti ilgalaikio tvaraus vystymosi ir aktyviai dalyvauti mažinant poveikį aplinkai.

Su Klaipėdos uosto PERS aplinkosaugos ataskaita galite susipažinti čia:

Ataskaita

Aplinkosaugos kryptys

Aplinkos oras

Klimato kaita

Energijos vartojimo efektyvumas

Triukšmas

Bendruomenė

Atliekos

Vanduo

Bioįvairovė

Gilinimo ir dugno valymo darbai

Tvari uosto plėtra


service

Tvarumo link

 • Elektros tiekimas nuo kranto laivams uoste, siekiant mažinti oro taršą
 • Uosto direkcijos naudojamų laivų elektrifikavimas
 • Nuotekų priėmimo iš laivų sistemos įrengimas
 • Aplinkosaugos vadybos standarto (EcoPorts PERS) įdiegimas
 • Uosto aplinkos stebėsenos sistemos atnaujinimasAtlikti ir atliekami darbai

Uosto priežiūra

Elektros tiekimo laivams stotelės

Aplinkos monitoringas

Oro ir vandens taršos stebėsena

Atliekų surinkimas iš laivų

Apšvietimo sistemos efektyvinimas

Elektromobiliai, paspirtukai, dviračiai

Robotai, kranai su stabdymo energija

Techninės priemonės (vandens patrankos, sienelės, rekuperatoriai ir kt.)

Technologinės priemonės

ISO 14000 sertifikatai

Atsinaujinančios energijos naudojimas

INFORMACIJA APIE VIEŠĄ VISUOMENĖS SUPAŽINDINIMĄ SU

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto užteršto grunto saugojimo aikštelės statybos, Kairių g. 19, Klaipėdoje

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (nurodomas fizinio asmens vardas, pavardė ar juridinio asmens pavadinimas, kontaktinis adresas, interneto svetainė, telefonas, el. paštas): AB „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija“ J. Janonio g. 24-1, LT-92251 Klaipėda, www.portofklaipeda.lt , tel. +370 46 499 674, a.tauroseviciene@nullport.lt.

Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas (nurodomas fizinio asmens vardas, pavardė ar juridinio asmens pavadinimas, kontaktinis adresas, interneto svetainė, telefonas, el. paštas): UAB „Ardynas“, Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas, www.ardynas.lt, tel.+370 37 323209, ardynas@nullardynas.lt.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas ir vieta (nurodomas planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, apskritis, savivaldybė, seniūnija; miestas, miestelis, kaimas ar viensėdis; jei yra – gatvė, pastato Nr., žemės sklypo unikalus ir (ar) kadastro Nr.): Klaipėdos valstybinio jūrų uosto užteršto grunto saugojimo aikštelės statyba, Kairių g. 19, Klaipėda. Klaipėdos apskritis, Klaipėdos miesto savivaldybė, Klaipėda, Kairių g. 19, žemės sklypo kadastrinis Nr. 2101/10:44.

Poveikio aplinkai vertinimo subjektai, kurie pagal kompetenciją teikia išvadas dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos ir įstatymų nustatyta tvarka teikia visuomenei informaciją apie galimą planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai (nurodomi konkrečios planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese dalyvaujančių subjektų pavadinimai, adresai, telefonai, el. pašto adresai):

 • Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda, tel. (8-46) 39 60 08, el.p. info@nullklaipeda.lt.
 • Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos ministerijos Klaipėdos departamentas, Liepų g. 17, LT-92138 Klaipėda, tel. (8-46) 41 03 34, el.p. klaipeda@nullnvsc.lt. 
 • Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis skyrius, Tomo g. 2, LT-91245 Klaipėda, tel. (8-46) 41 03 67, el.p. klaipeda@nullkpd.lt.  
 • Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Klaipėdos priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Trilapio g. 12, LT-92191 Klaipėda, tel. (8 707) 54 473, el. p. klaipeda.pgv@nullvpgt.lt.
 • Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos, S. Konarskio g. 35, LT-03123 Vilnius, tel. (8-5) 233 2889, el.p. lgt@nulllgt.lt.

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai priima Aplinkos apsaugos agentūra (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. +370 682 92 653, el. paštas aaa@nullgamta.lt).

Internetinė nuoroda į paskelbtą poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą (pateikiama tiesioginė aktyvi nuoroda poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjo arba planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus interneto svetainėje): https://ardynas.lt/viesa_informacija/ugo

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita viešinama (nurodomas poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjo, savivaldybės ir (ar) seniūnijos buveinės (-ių) ar kitos vietos, kurioje (-se) viešinama poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, adresas, telefonas, susipažinimo su poveikio aplinkai vertinimo ataskaita laikas): UAB „Ardynas“, Gedimino 47, LT-44242 Kaunas tel. +370 37 323209 ir Klaipėdos m. sav. administracijos patalpose, (Klientų aptarnavimo sk., 116 kab.) Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda, tel.: +370 46 396003, nuo 2023 m. liepos 27 d. iki rugpjūčio 30 d. darbo dienomis, darbo valandomis.

Visuomenė teikia pasiūlymus (įskaitant galimybę užduoti klausimus ir gauti informaciją) dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos ir atliekamo poveikio aplinkai vertinimo Aplinkos apsaugos agentūrai ir turi teisę teikti juos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui iki (nurodomas pasiūlymų teikimo terminas – ne mažiau kaip 20 darbo dienų iki viešo visuomenės supažindinimo su poveikio aplinkai vertinimo ataskaita ir supažindinimo su ja metu): 2023 m. rugpjūčio 30 d. imtinai.

Viešas visuomenės supažindinimas su poveikio aplinkai vertinimo ataskaita vyks hibridiniu būdu (gyvai ir tiesiogiai transliuojant internetu) (nurodoma vieta, adresas, data, laikas ir tiesioginės transliacijos internetu tiesioginė nuoroda): Klaipėdos m. sav. administracijos patalpose (2 a. pasitarimų kambarys), Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda. 2023 m. rugpjūčio mėn. 30 d. 17 val. ir tiesiogiai transliuojant internetu https://tinyurl.com/4nnzpkzk, sudarant galimybę prisijungti nuotoliniu būdu, pateikti klausimus ir išgirsti atsakymus.

Skelbimas Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo 4 priedo formoje

service

Susisiekite

Kontaktinis asmuo: Aplinkos apsaugos koordinatorius Aistė Kubiliūtė

Tel.: +370 46 499644

El.p.: a.kubiliute@nullport.lt

Skip to content