hero

Aplinkosauga

service

2030 m. siekiamybė

  • Europos žalioji kryptis (ESPO Žaliosios politikos vadovo nuostatų atitikimas, PERS sertifikatas, Eco Ports tinklo narystė)
  • Darni ir tvari uosto veikla (Offshore Power Supply (OPS) stotelės laivams, paviršinių nuotekų efektyvi veiklos sistema, alternatyviais degalais varomi laivai, proaktyvus aplinkosaugos padalinys, bendruomeniškumo su gyventojais skatinimas)
  • Nulinės emisijos uostas (lijalinių vandenų surinkimo stotelės ir priėmimo įrenginiai, hibridinis/autonominis Uosto direkcijos laivynas)Aplinkosaugos kryptys

Aplinkos oras

Klimato kaita

Energijos vartojimo efektyvumas

Triukšmas

Bendruomenė

Atliekos

Vanduo

Bioįvairovė

Gilinimo ir dugno valymo darbai

Tvari uosto plėtra


service

Tvarumo link

  • Elektros tiekimas nuo kranto laivams uoste, siekiant mažinti oro taršą
  • Uosto direkcijos naudojamų laivų elektrifikavimas
  • Nuotekų priėmimo iš laivų sistemos įrengimas
  • Aplinkosaugos vadybos standarto (EcoPorts PERS) įdiegimas
  • Uosto aplinkos stebėsenos sistemos atnaujinimasAtlikti ir atliekami darbai

Uosto priežiūra

Elektros tiekimo laivams stotelės

Aplinkos monitoringas

Oro ir vandens taršos stebėsena

Atliekų surinkimas iš laivų

Apšvietimo sistemos efektyvinimas

Elektromobiliai, paspirtukai, dviračiai

Robotai, kranai su stabdymo energija

Techninės priemonės (vandens patrankos, sienelės, rekuperatoriai ir kt.)

Technologinės priemonės

ISO 14000 sertifikatai

Atsinaujinančios energijos naudojimas

Informacija apie parengtą Klaipėdos valstybinio jūrų uosto užteršto grunto saugojimo aikštelės statybos, Kairių g. 19, Klaipėdoje,

poveikio aplinkai vertinimo programą

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius: VĮ „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija“ J. Janonio g. 24, LT-92251, Klaipėda, www.portofklaipeda.lt, tel. +370 46 499 674, a.tauroseviciene@nullport.lt.

Poveikio aplinkai vertinimo (toliau PAV) dokumentų rengėjas: UAB „Ardynas“, Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas, www.ardynas.lt, tel.+370 37 323209, +370 616 37145, ardynas@nullardynas.lt.

PŪV pavadinimas ir vieta: Klaipėdos valstybinio jūrų uosto užteršto grunto saugojimo aikštelės statyba, Kairių g. 19, Klaipėda.

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją teiks išvadas dėl PAV programos: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos ministerijos Klaipėdos departamentas, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis skyrius, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Klaipėdos priešgaisrinė gelbėjimo valdyba.

Atsakingoji institucija, kuri tvirtins PAV programą: Aplinkos apsaugos agentūra.

Pasiūlymų dėl PAV programos teikimo terminas: pasiūlymus galima teikti 10 darbo dienų po informacijos paskelbimo dienos UAB „Ardynas“, Gedimino g. 47, LT-44242, Kaunas, d.saliunas@nullardynas.lt. Pasiūlymų kopijos papildomai turi būti teikiamos Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, aaa@nullgamta.lt.

Su parengta PŪV PAV programa galima susipažinti: PAV dokumento rengėjo interneto svetainėje: https://ardynas.lt/viesa_informacija/ugo.

Informacija apie galimą sprendimo pobūdį: Jeigu Aplinkos apsaugos agentūra priims sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai, kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus, ši PŪV gali būti vykdoma. Jeigu priimamas sprendimas dėl PŪV poveikio aplinkai, kad veikla neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimų, įstatymuose įtvirtinti leidimai negali būti išduodami ir tokia veikla negali būti vykdoma.

service

Susisiekite

Kontaktinis asmuo: Aplinkos apsaugos koordinatorius Aistė Kubiliūtė

Tel.: +370 46 499644

El.p.: a.kubiliute@nullport.lt

Skip to content