Veiklos sritys

Klaipėdos valstybinis jūrų uostas yra pagrindinis šalies transporto mazgas ir Lietuvos valstybės vartai į pasaulį. Sužinokite daugiau apie uosto veiklą.

service

Misija, vizija

Klaipėdos uostas aktyviai siekia tapti tvariu, aukštą pridėtinę vertę, reikšmingą ekonominę ir socialinę naudą miestui bei valstybei kuriančiu bei suteikiančiu uostu.
service

Veiklos sritys

Išsami informacija apie Klaipėdos uosto, pagrindinio šalies transporto centro, veiklos sritis ir tikslus.
service

Veiklos strategija

Sužinokite daugiau apie akcinės bendrovės Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos 2024–2027 metų strateginį veiklos planą.
service

Specialieji įsipareigojimai

Uosto direkcija, įgyvendindama valstybės turto valdymo politiką, vykdo valstybės jai pavestas funkcijas bei užtikrina valstybės strateginių tikslų įgyvendinimą.
service

Uosto direkcija

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos pagrindinis tikslas – nuolat vystyti uostą, išlaikyti jį konkurencingą ir didinti krovos apimtis.
service

ES bendrai finansuojami projektai

Klaipėdos uostas nuosekliai kuria ir įgyvendina ES bendrai finansuojamus projektus. Sužinokite daugiau apie pasiektus rezultatus ir numatytus tvarius ateities tikslus.Narystė tarptautinėse organizacijose

Klaipėdos uostas – penkių tarptautinių organizacijų narys. Reguliariai organizuoja ir dalyvauja tarpvalstybinėse derybose transporto klausimais, tarptautinėse transporto parodose ir konferencijose.


Baltijos uostų organizacija
Baltic Ports Organization – BPO

Narystė nuo: 1995

Plačiau

Europos jūrų uostų organizacija
European Sea Ports Organization – ESPO

Narystė nuo: 2001

Plačiau

Europos kruizai
Cruise Europe – CE

Narystė nuo: 2001

Plačiau

Cruise Baltic

Narystė nuo: 2001

PlačiauPAV, SPAV sprendimai ir ataskaitosUosto direkcijos susisiekimo infrastruktūros plėtros specialusis planas

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto susisiekimo infrastruktūros plėtros teritorijoje tarp Kalnupės, Minijos, Senosios Smiltelės, Marių gatvių ir Kuršių marių specialusis planas

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS TERITORIJOJE TARP KALNUPĖS, MINIJOS, SENOSIOS SMILTELĖS, MARIŲ GATVIŲ IR KURŠIŲ MARIŲ SPECIALŲJĮ PLANĄ

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gegužės 11 d. nutarimu Nr. 458 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto susisiekimo infrastruktūros plėtros teritorijoje tarp Kalnupės, Minijos, Senosios Smiltelės, Marių gatvių ir Kuršių marių specialiojo plano rengimo” ir ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2014 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. 3-341 „Dėl Rytų–Vakarų transporto koridoriaus Lietuvos dalies (Klaipėdos valstybinio jūrų uosto, kelių, geležinkelių infrastruktūros komplekso) ypatingos valstybinės svarbos ir „Via Baltica” transporto koridoriaus Lietuvos dalies ypatingos valstybinės svarbos projektų vykdymo” (toliau – Įsakymas), parengtas Klaipėdos valstybinio jūrų uosto susisiekimo infrastruktūros plėtros teritorijoje tarp Kalnupės, Minijos, Senosios Smiltelės, Marių gatvių ir Kuršių marių specialusis planas (toliau – Specialusis planas).

Atsižvelgus į tai, kad Lietuvos Respublikos Seimas 2013-06-18 nutarimu Nr. XII-381 „Dėl Rytų-Vakarų transporto koridoriaus Lietuvos dalies projekto (Klaipėdos valstybinio jūrų uosto, kelių, geležinkelių infrastruktūros komplekso) pripažinimo ypatingos valstybinės svarbos projektu” Rytų-Vakarų transporto koridoriaus Lietuvos dalies projektą pripažino ypatingos valstybinės svarbos projektu, o Specialusis planas rengiamas siekiant suplanuoti ypatingos valstybinės svarbos projekto dalį, Specialiajam planui taikoma valstybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų rengimo, derinimo, tikrinimo, tvirtinimo, viešinimo ir ginčų sprendimo tvarka.

Planavimo organizatorius  Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Gedimino pr. 17, 01505 Vilnius, tel. (8 5) 261 2363, el. p. sumin@nullsumin.lt, interneto svetainė http://sumin.lrv.lt.
Kontaktiniai asmenys: L. e. Tinklų ir tarptautinių ryšių departamento Plėtros ir logistikos skyriaus vedėjos pareigas Natalija Baranauskienė (tel. (8 5) 239 3913, el. p. natalija.baranauskiene@nullsumin.lt), ir Tinklų ir tarptautinių ryšių departamento Plėtros ir logistikos skyriaus vyriausiasis specialistas Evaldas Savickas (tel. (8 5) 239 3848, el. p. evaldas.savickas@nullsumin.lt).

Institucija, atsakinga už specialiojo plano rengimą – Susisiekimo ministro reguliavimo srities įstaiga, pagal Įsakymo 4 p. atsakinga už Specialiojo plano parengimą, yra VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, J. Janonio g. 24, Klaipėda 92251, tel. (8 46) 499 799, el. p. info@nullport.lt, interneto svetainė   https://uostai wp.pantera.dev/.
Kontaktiniai asmenys: Plėtros ir akvatorijos priežiūros departamento Plėtros skyriaus viršininkas Algimantas Kungys (tel. (8 46) 499 603, el. p. a.kungys@nullport.lt), Plėtros ir akvatorijos priežiūros departamento Plėtros skyriaus projektų vadovė Dovilė Balsytė (tel. (8 46) 499 695, el. d.balsyte@nullport.lt).

Specialiojo plano rengėjas – UAB „Sweco Lietuva”, Spaudos g. 6-1, 05132 Vilnius, tel. (8 5) 262 2621, el. p. info@nullsweco.lt, interneto svetainė www.sweco.lt.
Kontaktiniai asmenys: Aplinkosaugos ir planavimo skyriaus vadovas Vytautas Belickas  (tel. 8 699 83628, el. p. vytautas.belickas@nullsweco.lt), Aplinkosaugos ir planavimo skyriaus vadovaujanti specialistė Auksė Stanienė (tel. 8 674 17109, el. p. aukse.staniene@nullsweco.lt) ir Geležinkelių skyriaus vadovas Algirdas Michelkevičius  (tel. 8 614 81144, el. p. algirdas.michelkevicius@nullsweco.lt).

Planavimo tikslai: suplanuoti susisiekimo komunikacijų infrastruktūros plėtrą Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijos dalyje, kurios reikia efektyviai Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijoje vykdomai veiklai užtikrinti; nustatyti susisiekimo komunikacijų infrastruktūros, jų teritorijų naudojimo ir apsaugos sąlygas bei reglamentus; modernizuoti ir plėsti susisiekimo transporto infrastruktūrą bei numatyti jos plėtrai reikalingas teritorijas; numatyti motyvuotai pagrįstas vietas žemei visuomenės poreikiams paimti.

Planavimo darbų programa patvirtinta 2016-07-25 įsakymu Nr. 3–249 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto susisiekimo infrastruktūros plėtros teritorijoje tarp Kalnupės, Minijos, Senosios Smiltelės, Marių gatvių ir Kuršių marių specialiojo plano planavimo darbų programos patvirtinimo”.

Specialiojo plano planavimo proceso etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis. Rengimo etapo metu buvo atliktos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – SPAV) procedūros, kurių metu buvo parengta ir paviešinta SPAV ataskaita, gautos SPAV subjektų išvados. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. 3-204 buvo pritarta SPAV ataskaitai, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2020 m. balandžio 15 d. raštu Nr. 2-1868 buvo pritarta Specialiojo plano koncepcijai, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2020 m. spalio 15 d. raštu Nr. 2-5109 buvo pritarta Specialiojo plano konkretizuotiems sprendiniams.

Su parengtu Specialiuoju planu galima susipažinti nuo 2020 m. lapkričio 18 d. iki 2021 m. sausio 18 d. (imtinai):

Vieša Specialiojo plano sprendinių ekspozicija vyks nuo 2020 m. lapkričio 18 d. iki 2021 m. sausio 18 d. (imtinai) VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos I a. patalpose (posėdžių salėje, šalia apsaugos posto), J. Janonio g. 24, Klaipėdoje (pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 8:00 iki 17:00 val., penktadieniais – nuo 8:00 iki 15:45 val.).

Baigiamasis susirinkimas-konferencija / viešas svarstymas vyks 2021 m. sausio 19 d. 13.00 val. VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos II a. susirinkimų salėje, J. Janonio g. 24, Klaipėdoje. Ekstremaliosios situacijos bei karantino metu apribojus visuomenės patekimą į valstybinių įstaigų, tame tarpe ir VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos, patalpas, uždraudus renginius uždarose patalpose ar apribojus jose galimą lankytojų kiekį, Specialiojo plano viešas svarstymas bus organizuojamas internetinės vaizdo transliacijos būdu 2021 m. sausio 19 d. 13.00 val.

Tiesioginę internetinę vaizdo transliaciją bus galima pasiekti keliais būdais:

Kviečiame dalyvauti suinteresuotus visuomenės atstovus.

Pateikti pastabas bei pasiūlymus dėl Specialiojo plano sprendinių raštu galima planavimo organizatoriui prieš tai nurodytais kontaktais ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki baigiamojo susirinkimo-konferencijos pabaigos ir jo metu. Po viešo svarstymo pateikti pasiūlymai dėl Specialiojo plano sprendinių nepriimami.

Visuomenė, teikdama pasiūlymus raštu turi nurodyti:

  • fiziniai asmenys – nurodyti vardą, pavardę ir adresą pagal deklaruotą gyvenamąją vietą; nurodyti pasiūlymo teikimo datą, pasiūlymo esmę (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas); raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas;
  • juridiniai asmenys – nurodyti teikiančiojo asmens vardą, pavardę ir juridinio asmens pavadinimą bei buveinės adresą; nurodyti pasiūlymo teikimo datą, pasiūlymo esmę (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas); raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas.

Informuojame, kad susipažinti su planavimo proceso eiga bei parengtais dokumentais galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (teritorijų planavimo dokumento Nr. S-NC-21-16-339).

Papildomi dokumentai:

1. Aiškinamasis raštas

2. Pagrindinis brėžinys

3. Pjūviai

4. Planavimo organizatoriaus pritarimas sprendiniams

2021-01-19 13:00 val. įvyko  nuotolinis susirinkimas-konferencija / viešas svarstymas Klaipėdos valstybinio jūrų uosto susisiekimo infrastruktūros plėtros teritorijoje tarp Kalnupės, Minijos, Senosios Smiltelės, Marių gatvių ir Kuršių marių specialiojo plano konkretizuotiems sprendiniams bei gautiems pasiūlymams aptarti. Kaip numatyta Teritorijų planavimo įstatymo 23 str. 5 p. nuostatuose, planavimo organizatorius per 10 darbo dienų nuo viešo svarstymo dienos išnagrinėja visuomenės pateiktus pasiūlymus, parengia priimtų ir motyvuotai atmestų pasiūlymų apibendrinimo medžiagą ir motyvuotai raštu atsako pasiūlymus pateikusiems asmenims. Užbaigus šiuos veiksmus, numatoma pradėti plano derinimo su planavimo sąlygas pateikusiomis institucijomis procedūrą.

Protokolas 2021-01-22

INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE PRITARIMĄ KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS TERITORIJOJE TARP KALNUPĖS, MINIJOS, SENOSIOS SMILTELĖS, MARIŲ GATVIŲ IR KURŠIŲ MARIŲ SPECIALIOJO PLANO KONCEPCIJAIINFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE PRITARIMĄ KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS TERITORIJOJE TARP KALNUPĖS, MINIJOS, SENOSIOS SMILTELĖS, MARIŲ GATVIŲ IR KURŠIŲ MARIŲ SPECIALIOJO PLANO KONCEPCIJAI

Vadovaujantis 2016 m. gegužės 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 458 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto susisiekimo infrastruktūros plėtros teritorijoje tarp Kalnupės, Minijos, Senosios Smiltelės, Marių gatvių ir Kuršių marių specialiojo plano rengimo“, rengiamas Klaipėdos valstybinio jūrų uosto susisiekimo infrastruktūros plėtros teritorijoje tarp Kalnupės, Minijos, Senosios Smiltelės, Marių gatvių ir Kuršių marių specialusis planas (toliau – Specialusis planas).

Planavimo organizatorius  Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Gedimino pr. 17, 01505 Vilnius, tel. (8 5) 261 2363, el. p. sumin@nullsumin.lt, interneto svetainė http://sumin.lrv.lt.

Kontaktiniai asmenys: Tinklų ir tarptautinių ryšių departamento Plėtros ir logistikos skyriaus vedėjas Vytautas Palevičius (tel. (8 5) 239 2965, el. p. vytautas.palevicius@nullsumin.lt) ir vyriausiasis specialistas Evaldas Savickas (tel. (8 5) 239 3848, el. p. evaldas.savickas@nullsumin.lt).

Pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2014-08-19 įsakymą Nr. 3-341 institucija, atsakinga už Specialiojo plano parengimą – VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, J. Janonio g. 24, Klaipėda 92251, tel. (8 46) 499 799, el. p. info@nullport.lt, interneto svetainė www.portofklaipeda.lt.

Kontaktinis asmuo: Plėtros ir akvatorijos priežiūros departamento Plėtros skyriaus viršininkas Algimantas Kungys (tel. (8 46) 499 603, el. p. a.kungys@nullport.lt).

Plano rengėjas – UAB „Sweco Lietuva”, Spaudos g. 6, 05132 Vilnius, tel. (8 5) 262 2621, el. p. info@nullsweco.lt, interneto svetainė www.sweco.lt.

Kontaktiniai asmenys: Vandentvarkos padalinio Aplinkosaugos grupės vadovas Vytautas Belickas (tel. 8 699 83628, el. p. vytautas.belickas@nullsweco.lt) ir Planavimo grupės vadovaujanti specialistė Auksė Stanienė (tel. 8 674 17109, el. p. aukse.staniene@nullsweco.lt).

Planavimo darbų programa – Planavimo darbų programa patvirtinta 2016-07-25 įsakymu Nr. 3–249 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto susisiekimo infrastruktūros plėtros teritorijoje tarp Kalnupės, Minijos, Senosios Smiltelės, Marių gatvių ir Kuršių marių specialiojo plano planavimo darbų programos patvirtinimo”. Teritorijų planavimo lygmuo pagal projekto turinį – vietovės, bendrojo plano rengimo procesą sudaro trys etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.

Planavimo tikslai ir uždaviniai:

– suplanuoti susisiekimo komunikacijų infrastruktūros plėtrą Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijos dalyje, kurios reikia efektyviai Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijoje vykdomai veiklai užtikrinti;

– nustatyti susisiekimo komunikacijų infrastruktūros, jų teritorijų naudojimo ir apsaugos sąlygas bei reglamentus;

– modernizuoti ir plėsti susisiekimo transporto infrastruktūrą bei numatyti jos plėtrai reikalingas teritorijas;

– numatyti motyvuotai pagrįstas vietas žemei visuomenės poreikiams paimti.

Specialiojo plano rengimo etapo bendrųjų sprendinių formavimo stadijoje buvo parengta Specialiojo plano koncepcija ir atliktas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV). 2020-04-15 raštu Nr. 2-1868 planavimo organizatorius – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija – pritarė Specialiojo plano koncepcijai.

Susipažinti su Specialiojo plano koncepcija ir SPAV galima:

– Planavimo organizatoriaus internetiniame tinklalapyje adresu http://sumin.lrv.lt/;

– Institucijos, atsakingos už Specialiojo plano rengimą internetiniame tinklalapyje adresu https://portofklaipeda.lt/;

– Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt (teritorijų planavimo dokumento Nr. S-NC-21-16-339).

Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui aukščiau nurodytais kontaktais teikiami raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt. visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos.

Patvirtintos koncepcijos dokumentai:

1. Aiškinamasis raštas

2. Koncepcijos brėžinys

3. Pjūviai

4. Pritarimas

Galutinės SPAV ataskaitos dokumentai:

1. Galutinė SPAV ataskaita

2. Subjektų išvadų įvertinimo pažyma

3. Visuomenės pasiūlymų įvertinimo pažyma

4. Pritarimas

INFORMACIJA APIE VIEŠĄ SUPAŽINDINIMĄ SU KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS TERITORIJOJE TARP KALNUPĖS, MINIJOS, SENOSIOS SMILTELĖS, MARIŲ GATVIŲ IR KURŠIŲ MARIŲ SPECIALIOJO PLANO KONCEPCIJA IR STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA

Informuojame, kad parengta Klaipėdos valstybinio jūrų uosto susisiekimo infrastruktūros plėtros teritorijoje tarp Kalnupės, Minijos, Senosios Smiltelės, Marių gatvių ir Kuršių marių specialiojo plano (toliau – Specialusis planas) koncepcija (toliau – Koncepcija), atliktas jos strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (toliau – SPAV) bei parengta ataskaita.

Susipažinti su parengta Specialiojo plano koncepcija ir SPAV ataskaita galima nuo š. m. spalio 21 d. iki lapkričio 18 d. (imtinai):

  • Planavimo organizatoriaus internetiniame tinklalapyje adresu http://sumin.lrv.lt/;
  • Institucijos, atsakingos už Specialiojo plano rengimą internetiniame tinklalapyje adresu https://portofklaipeda.lt/;
  • Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt (teritorijų planavimo dokumento Nr. S-NC-21-16-339).

Vieša Specialiojo plano koncepcijos brėžinių ir SPAV ataskaitos ekspozicija vyks nuo š. m. spalio 21 d. iki lapkričio 18 d. (imtinai) VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos I a. patalpose (posėdžių salėje, šalia apsaugos posto), J. Janonio g. 24, Klaipėdoje (pirmadieniaisketvirtadieniais nuo 8:00 iki 17:00 val., penktadieniais – nuo 8:00 iki 15:45 val.).

Supažindinimo su Specialiojo plano koncepcija ir jos SPAV ataskaita viešas susirinkimas įvyks š. m. lapkričio 19 d. 13.00 val. VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos II a. susirinkimų salėje, J. Janonio g. 24, Klaipėdoje. Kviečiame dalyvauti suinteresuotus visuomenės atstovus.

Pateikti pastabas bei pasiūlymus dėl Specialiojo plano koncepcijos ir SPAV ataskaitos kokybės raštu nuo š. m. spalio 21 d. iki lapkričio 19 d. (imtinai) galima planavimo organizatoriaus atstovams žemiau nurodytais adresais arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt.

Visuomenė, teikdama pasiūlymus turi nurodyti:

  • fiziniai asmenys – nurodyti vardą, pavardę ir adresą pagal deklaruotą gyvenamąją vietą; nurodyti pasiūlymo teikimo datą, pasiūlymo esmę (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas); raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas;
  • juridiniai asmenys – nurodyti teikiančiojo asmens vardą, pavardę ir juridinio asmens pavadinimą bei buveinės adresą; nurodyti pasiūlymo teikimo datą, pasiūlymo esmę (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas); raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas.

Po viešo susirinkimo pasiūlymai dėl Specialiojo plano koncepcijos ir SPAV ataskaitos kokybės bus nebepriimami.

Planavimo organizatorius – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Gedimino pr. 17, 01505 Vilnius, tel. (8 5) 261 2363, el. p. sumin@nullsumin.lt, interneto svetainė http://sumin.lrv.lt. Kontaktiniai asmenys: Tinklų ir tarptautinių ryšių departamento Plėtros ir logistikos skyriaus vedėjas Vytautas Palevičius (tel. (8 5) 239 2965, el. p. vytautas.palevicius@nullsumin.lt) ir vyriausiasis specialistas Evaldas Savickas (tel. (8 5) 239 3848, el. p. evaldas.savickas@nullsumin.lt).

Susisiekimo ministro reguliavimo srities įstaiga, pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2014-08-19 įsakymą Nr. 3-341 atsakinga už Specialiojo plano parengimą – VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, J. Janonio g. 24, Klaipėda 92251, tel. (8 46) 499 799, el. p. info@nullport.lt, interneto svetainė  https://portofklaipeda.lt/.

Kontaktinis asmuo: Plėtros ir akvatorijos priežiūros departamento Plėtros skyriaus viršininkas Algimantas Kungys (tel. (8 46) 499 603, el. p. a.kungys@nullport.lt).

Specialiojo plano ir SPAV dokumentų rengėjas – UAB „Sweco Lietuva”, Spaudos g. 6, 05132 Vilnius, tel. (8 5) 262 2621, el. p. info@nullsweco.lt, interneto svetainė www.sweco.lt. Kontaktiniai asmenys: Vandentvarkos padalinio Aplinkosaugos grupės vadovas Vytautas Belickas (tel. 8 699 83628, el. p. vytautas.belickas@nullsweco.lt) ir Planavimo grupės vadovaujanti specialistė Auksė Stanienė (tel. 8 674 17109, el. p. aukse.staniene@nullsweco.lt).

Taip pat informuojame, kad susipažinti su planavimo proceso eiga galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (teritorijų planavimo dokumento Nr. S-NC-21-16-339).

Papildomi dokumentai:

SPAV ataskaita

SPAV ataskaitos tekstiniai priedai

SPAV ataskaitos grafiniai priedai

Specialiojo plano koncepcijos aiškinamasis raštas

Specialiojo plano koncepcijos alternatyvų brėžiniai

Skip to content