Paraiškos dėl uosto infrastruktūros

Atsižvelgiant į žemės nuomininkų poreikius vykdomas Klaipėdos valstybinio jūrų uosto infrastruktūros gerinimas ar sukūrimas. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomininkai, pageidaujantys, kad būtų sukurta nauja ar pagerinta naudojama uosto infrastruktūra, Uosto direkcijai turi pateikti nustatytos formos paraišką.
Paraiška susideda iš:
bendrosios (MS Word formatu) dalies,
specialiosios (MS Excel formatu) dalies ir paraiškos priedų (nuomininko pasirinkimu papildomi dokumentai paraiškos duomenims pagrįsti, pvz. teritorijos schemos su prašomos įrengti infrastruktūros vieta, išdėstymu, techniniais parametrais, naudojamos krovos technikos ar kitos įrangos techniniai parametrai ir kt.).
Pareiškėjai dokumentus teikia el. paštu info@nullport.lt (skanuotas pasirašytas dokumentas arba pasirašytas el. parašu). Uosto direkcija pareiškėjo prašymu įsipareigoja gautus dokumentus registruoti ir saugoti kaip konfidencialią informaciją.
Paraiškos formos pildymui (parsisiųsti):

PARAIŠKA DĖL UOSTO INFRASTRUKTŪROS INVESTICIJŲ (BENDROJI DALIS)

PARAIŠKOS SPECIALIOJI DALIS

INVESTICIJŲ VERTINIMO KRITERIJAI

Ko siekiame:Kaip matuojame:
Krovos veiklai: 
Investicija būtų finansiškai naudinga Uosto direkcijaiInvesticijos vidinė grąža (IRR) ≥ 5 %
Krovos apyvartos įsipareigojimas užtikrintų minimalią nuomininkui žemės nuomos sutartimi  suteikto naudotis Uosto direkcijos turto grąžąNuomininko pagal sutartį naudojamo uosto turto grąža (ROA) ≥ 6 %  
Kitai uosto veiklai: 
Veiklos rezultatas generuoja minimalią kapitalo grąža (ROE) pagal LR Vyriausybės lūkestįROE: – Laivų remontas ir statyba ≥ 2 % – Vėjo elektrinių ir jų komponentų gamyba, sandėliavimas       ≥ 2 % – Kita uosto veikla               ≥ 6 %

Sprendimai dėl uosto infrastruktūros investicijų  KROVOS VEIKLAI

Plačiau čia…

Sprendimai dėl uosto infrastruktūros investicijų KITAI UOSTO VEIKLAI (ne krovos veiklai)
Plačiau čia…

Skip to content