UOSTO KAPITONO PRIVALOMASIS NURODYMAS KN-4

KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO KAPITONAS

PRIVALOMASIS NURODYMAS DĖL PLAUKIOJIMO MOLŲ REKONSTRAVIMO DARBŲ RAJONE

2021 m. gegužės 6 d. Nr. KN-4

Klaipėda

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos saugios laivybos įstatymo nuostatomis ir siekdamas užtikrinti saugią laivybą Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijoje šiaurinio ir pietinio molų rekonstravimo darbų laikotarpiu,

n u r o d a u, kad:

  1. Laivai, plaukiantys šalia darbų rajono, privalo laikytis atsargumo; jeigu vyksta darbai – plaukti minimaliu greičiu.
  2. Visi laivai privalo laikytis ne arčiau kaip 30 m atstumu nuo molų rekonstravimo darbus atliekančių laivų ir netrukdyti manevruoti vilkikams ir baržoms.
  3. Siekiant užtikrinti pakankamą akvatoriją molų rekonstravimo darbus atliekančių laivų saugiam manevravimui, laivams draudžiama stovėti išmetus inkarą arba dreifuoti 300 m atstumu nuo šiaurinio ir pietinio molų galų.

L. e. uosto kapitono pareigas Gintaras Paluckas

Parengė
Kapitonas-konsultantas
Evaldas Zacharevičius
2021-05-05

Skip to content