Istorija

Ar žinote Klaipėdos uosto istoriją? Kaip ji susijusi su Klaipėdos miesto įkūrimu ir kokius sunkiausius etapus teko įveikti uostui, kad taptų tuo, kuo yra dabar – Baltijos jūros regiono lyderiu?

1252 m.


Pastatyta Klaipėdos pilis, šalia jos įkurtas uostelis.

Iki 1820 m.


Dancigiečiai užverčia uostą. Plaukioja tik nedideli laivai.

XIX – XX a. pr.


Tampa žymiausiu medienos prekybos uostu Baltijoje.

1924 – 1939 m.


Laivininkystės pradžia. Klestėjimo laikotarpis.

1963 m.


Įvyksta pirmoji atkurta Jūros šventė.

1992 m.


Uostui suteiktas valstybinio jūrų uosto statusas.

service

Klaipėdos uostas tada

Nereikėtų manyti, jog Klaipėda gyveno iš užsieniečių atvykėlių srauto. Klaidingas ir įspūdis, kad tai tykaus ir kiek svajingo miesto būta. Žinia, Klaipėdos negalėjai pavadinti nei „vartais į pasaulį”, nei didelės svarbos krovos uostu. Nebuvo prekybinio užnugario, trūko rajonų, esančių netoli ekonominio centro. Reikėjo šiek tiek laiko, norint suvokti, kur slypėjo uosto ir miesto reikšmė.
service

Klaipėdos uostas dabar

Kasmet į Klaipėdos uostą atplaukia apie 7000 laivų iš daugiau nei 70 pasaulio šalių. Čia susijungia Rytų ir Vakarų jūros, sausumos ir geležinkelio keliai. Ilgalaikis Klaipėdos uosto strategijos uždavinys – tapti moderniu, patraukliu ir patogiu rytinės Baltijos uostų lyderiu.Klaipėdos uosto istorijos akcentai


1252 m. liepos 29 d.

Kuršo vyskupo ir Livonijos ordino vietininko sutartimi, su Lietuvos valdovo Mindaugo pritarimu, nutarta pastatyti Klaipėdos pilį. Šalia jos įkurtame uostelyje sustodavo Liubeko, Brėmeno pirklių laivai.


XVI a. vidurys

Klaipėdos konkurentai dancigiečiai užvertė akmenimis Danės uostą, todėl į upę iki pat 1820 m. galėjo įplaukti tik nedideli laivai. Išvalytas Danės uostas gyvavo iki XX a. vidurio.


1743 m.

Klaipėdoje įsikūrė pirmoji medienos prekybos kontora. Klaipėdos uostas buvo žymiausias medienos prekybos uostas visoje Baltijoje.


1797 m.

Dokumentuose pažymėta, kad Klaipėdos uostas sudarytas iš upės uosto Danėje ir Kuršių marių sąsiauryje esančio didelio baseino, kur kraunama mediena ir gali stovėti daugiau kaip 300 laivų.

1919 m.

Vokietijai pralaimėjus I Pasaulinį karą, pagal Versalio sutartį Klaipėdos uostas perduotas Antantės šalių aljansui. Vienos iš jų – Prancūzijos premjeras pareiškė, kad „Klaipėdos kraštas visada buvo lietuviškas“.


1923 m. birželio 27 d.

Klaipėdoje surengtas mitingas išgirdus žinią, kad uostas bus perduotas Klaipėdai. 1924 m. gegužės 8 d. Paryžiuje pasirašyta Klaipėdos konvencija, pagal kurią Klaipėdos uosto valdymą perėmė Uosto direktorija, sudaryta iš Lietuvos valstybės, Klaipėdos krašto ir Tautų Sąjungos atstovų.


1924–1939 m.

Klaipėdos uosto suklestėjimo laikotarpis – pastatytos naujos krantinės, uoste kūrėsi įvairios bendrovės, atsirado Lietuvos laivininkystė. Lietuvos valstybė į Klaipėdos uosto vystymą investavo 42 mln. litų.

1963 m.

Įvyko pirmoji atkurta Jūros šventė, šiandien tampanti svarbiausiu Klaipėdos miesto masiniu, jūriniu renginiu.


1986 m.

Pastatyta Tarptautinė jūrų perkėla, pradėjo kursuoti tuo metu didžiausi pasaulyje jūrų geležinkelio keltai.

1991 m.

LR Vyriausybės ir Susisiekimo ministerijos nutarimu įkurta VĮ Lietuvos jūrų uostų direkcija. Įkurta Klaipėdos uosto kapitono valdyba, nepavaldi Uosto direkcijai.


1992 m.

Klaipėdos uostui suteiktas valstybinio jūrų uosto statusas.


1993 m.

LR Vyriausybės nutarimu VĮ Lietuvos jūrų uostų direkcija pervadinta VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto kapitono valdyba prijungta prie VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos.

1996 m.

Priimtas LR Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymas, pagal kurį Klaipėdos uosto žemė, akvatorija, krantinės, hidrotechniniai įrenginiai, navigacijos keliai, kanalai ir kiti infrastruktūros objektai tapo valstybės nuosavybe ir negali būti privatizuojami. Juos patikėjimo teise valdo ir vysto Uosto direkcija.


2001 m.

LR susisiekimo ministro įsakymu įsteigtas Uosto direkcijos filialas – Saugios laivybos administracija.


2002 m.

Saugios laivybos administracija atskirta nuo Uosto direkcijos ir įsteigta BĮ Lietuvos saugios laivybos administracija.
Skip to content