Misija ir vizija

Klaipėdos uostas aktyviai siekia tapti tvariu, aukštą pridėtinę vertę, reikšmingą ekonominę ir socialinę naudą miestui bei valstybei suteikiančiu uostu.

Susipažinkite išsamiau su Klaipėdos uosto vizija ir misija.

MISIJA

Sujungti Lietuvą su pasauliu.

VIZIJA

Klaipėdos uostas – inovatyvus uosto paslaugų, jūrinės pramonės ir žaliosios energetikos centras.

Vizija formuoja uosto strategines veiklos kryptis, kurias plėtojant bus pasiekti vizijoje numatyti tikslų rezultatai ir sukurtos prielaidos išlaikyti ilgalaikį ir tvarų uosto ir miesto, verslo bei visos valstybės konkurencingumą:

Infrastruktūros plėtra, užtikrinant konurencingumą ir saugumą:

Infrastruktūros tobulinimas pagal rinkos poreikius, užtikrinant grąžą ir valdant rizikas:

Nauji uosto pajėgumai ir nauji klientai:

Veiklos diversifikavimas:

VERTYBĖS

MES:

Darnumas, atsakomybė, skaidrumas, pagalba

 • Aplinkosaugos srityje;
 • Santykiuose su visuomene;
 • Santykiuose su klientais ir partneriais;
 • Santykiuose su darbuotojais.

Kompetencija ir kokybė

 • Kompetentinga ir profesionali darbuotojų komanda;
 • Skatinamas nuolatinis žinių siekimas ir įgūdžių tobulinimas;
 • Profesinės kompetencijos ugdymas, kuris įgalina darbuotojus priimti sprendimus greitai besikeičiančioje dinamiškoje aplinkoje ir kurti pridėtinę vertę.

Partnerystė ir lyderystė

 • Rezultatyvūs, pridėtinės vertės kūrimu grįsti santykiai;
 • Efektyvi veikla, generuojanti grąžą valstybei;
 • Proaktyvus bendradarbiavimas su partneriais ir klientais.

Įsitraukęs ir motyvuotas darbuotojas

 • Įmonėje sukuriamos sąlygos darbuotojams panaudoti savo stipriąsias savybes ir atskleisti talentus;
 • Įmonės organizacinė aplinka ir vidinė kultūra sudaro sąlygas kurti ir įgyvendinti idėjas;
 • Konkurencingas atlygis ir papildomų naudų paketas didina darbuotojų motyvaciją ir lojalumą įmonei.

Skip to content