UOSTO KAPITONO PRIVALOMASIS NURODYMAS KN-3

KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO KAPITONAS

PRIVALOMASIS NURODYMAS DĖL SAUGAUS ATSTUMO NUO PLAUKIOJANČIOSIOS SkGD SAUGYKLOS

2021 m. balandžio 27 d. Nr. KN-3

Klaipėda

Vadovaudamasis Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos taisyklių,patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. rugsėjo 10 d.įsakymu Nr. 3-327 (Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m.lapkričio 23 d. įsakymo Nr. 3-708 redakcija), 58 punktu,

n u r o d a u, kad:

  1. Visi laivai privalo plaukti ne mažiau kaip 125 m atstumu nuo stovinčių plaukiojančiosios SkGD saugyklos ir SkGD vežančio laivo.
  2. Jeigu laivas ar kartu manevruojantis vilkikas dėl manevravimo ypatumų, manevringumo ir inercinių savybių negalės laikytis nustatyto atstumo, jis privalo apie tai pranešti SkGD terminalo operatoriui ne vėliau kaip prieš 30 min. UTB 15 kanalu (šaukinys „Independence“) ir informuoti Laivų eismo tarnybą.
  3. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos tarnybiniai laivai ar Klaipėdosvalstybinio jūrų uosto direkcijos užsakymu uosto akvatorijoje darbus atliekantys laivai apiedarbų vykdymą arčiau kaip 125 m nuo SkGD saugyklos privalo pranešti SkGD terminalo operatoriui ne vėliau kaip prieš 30 min. UTB 15 kanalu (šaukinys „Independence“) ir informuoti Laivų eismo tarnybą.

L. e. uosto kapitono pareigas Gintaras Paluckas

Parengė
Kapitonas-konsultantas
Evaldas Zacharevičius
2021-04-27

Skip to content