Europos infrastruktūros tinklų priemonė (EITP) (angl. Connecting Europe Facility – CEF)

EITP finansuoja projektus, užpildančius trūkstamas grandis tarp Europos energijos, transporto sričių ir skaitmeninių šaltinių. Be to, jos tikslas – Europos ekonomiką padaryti žalesnę skatinant ekologiškesnio transporto režimus, itin greito plačiajuosčio interneto ryšį ir palengvinant atsinaujinančios energijos šaltinių naudojimą laikantis strategijos „Europa 2020“ nuostatų.

Daugiau informacijos

BLUE BALTICS – infrastruktūros, skirtos SGD bunkeriavimui, plėtra

Europos Komisija 2016-10-26 subsidijos sutartimi skyrė 15 milijonų eurų paramą (apie 31 % projekto vertės) iš Europos infrastruktūros tinklų priemonės fondo projektui „Blue Baltics – LNG infrastructure facility deployment in the Baltic Sea region“ įgyvendinti.

Pagrindinis projekto tikslas – sudaryti sąlygas ir paskatinti Baltijos jūros regione jūrų ir sausumos transporte naudoti alternatyvius degalus – suskystintąsias gamtines dujas. Projektas prisideda prie šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos mažinimo.

Bendra projekto vertė 50 milijonų eurų. Projekto veiklas įgyvendins partneriai iš Lietuvos, Švedijos ir Estijos. Vadovaujantis projekto partneris – AB „Klaipėdos nafta“.

Įgyvendinus projekto veiklas bus sukurta nauja ir pritaikyta esama infrastruktūra laivų bunkeriavimui suskystintosiomis gamtinėmis dujomis Klaipėdos ir Nineshamno (Švedija) uostuose, pastatytas SGD bunkeriavimo dujovežis, įrengta SGD stotelių sausumos transportui įranga Estijoje. Veiklas numatoma įgyvendinti iki 2019 m. vidurio.

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija skirtomis lėšomis (1 390,5 tūkst. eurų) numato bendrai finansuoti krantinės Nr. 1 dalies rekonstrukciją, kuri glaudžiai siejasi su AB „Klaipėdos nafta“ investicijų įgyvendinimu – SGD paskirstymo stoties statyba, krovos ir priešgaisrinės įrangos įdiegimu.

Nemaža dalis numatytos paramos bus skirta partneriui iš Vokietijos, numačiusiam pastatyti SGD bunkeriavimo laivą. Ši priemonė sudarys sąlygas perpilti SGD ne tik iš laivo į (iš) krantą (paskirstymo stotį arba tiesiogiai į transporto priemones), bet ir iš laivo į laivą.

Projekto įgyvendinimas reikšmingai prisidės prie Klaipėdos uosto darnios plėtros. Infrastruktūra, skirta alternatyviems degalams panaudoti
jūrų transporte, sukurs prielaidas Klaipėdos uoste pasiūlyti naują paslaugą, kuri prisidės prie strategijos „Europa 2020“ tikslų įgyvendinimo mažinant šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją.

Apie projektąSkip to content