ETBT projektai 2014-2020

2014–2020 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo (INTERREG V) programos padeda šalinti kliūtis bendravimui ir bendradarbiavimui siekiant bendrų tikslų, padeda spręsti bendras regiono problemas, dalintis idėjomis ir patirtimi.

Visų INTERREG V programų įgyvendinimui Europos Sąjungos valstybėse yra skirta daugiau nei 10 mlrd. eurų Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

Lietuvos viešojo administravimo institucijos ir įstaigos, kitos viešosios įstaigos ir nevyriausybinės organizacijos turi galimybę dalyvauti septynių INTERREG V programų projektuose.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija koordinuoja šių programų įgyvendinimą Lietuvoje.

2005–2007 metais VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija dalyvavo 9 ES finansuojamuose Interreg III programos transporto projektuose, o 2007–2013 metais – 12 projektų.

Visų šių projektų sėkmė paskatino Uosto direkciją vėl dalyvauti Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų projektuose 2014–2020 m. daliniam finansavimui gauti.

Projekto akronimas ir pavadinimasProjekto tikslas ir veiklos aprašymasProgramos pavadinimas
Projekto logotipai
R026, GCP (Green Cruise Port – Žalias kruizų uostas)Skatinti investicijas į ekologišką ir aplinkai draugišką Baltijos jūros regiono kruizinių uostų infrastruktūrą ir suprastruktūrą.

R022, EMMA (Enhancing freight Mobility and logistics by strengthening inland waterway and river sea transport and proMoting new internAtional shipping services – Intensyvinti krovinių srautus ir logistiką, stiprinant vidaus vandenų ir upių jūrų transportą, ir skatinti naujas tarptautinės laivybos paslaugas)Padidinti vidaus vandenų ir upių jūrų transporto кonkurencingumą, mažinant išlaidas transporto vienetui.

R023, HAZARD („Mitigating the effects of emergencies in Baltic Sea Region ports” / Ekstremalių situacijų padarinių mažinimas Baltijos jūros regiono uostuose)Bendradarbiavimas tarp atsakingų institucijų ir tarnybų siekiant sumažinti ekstremalių situacijų padarinius Baltijos jūros regione.
Pagrindinė Uosto direkcijos veikla projekte – sukurti ir įdiegti pavojingųjų ir aplinką teršiančių krovinių kontrolės informacinę sistemą Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste.
STHB.03.01.00-DE-0133/17, Connect2SmallPorts (South Baltic Small Ports as Gateways towards Integrated Sustainable European Transport System and Blue Growth by Smart Connectivity Solutions / Mažieji pietų Baltijos uostai, kaip vartai į integruotą darnią Europos transporto sistemą ir „mėlynasis“ augimas naudojant pažangius ryšių sprendimus)Daiktų interneto (angl. – Internet of Things) ir blokų grandinės (angl. – Blockchain) technologijų pritaikymo jūrų uostuose galimybių analizė (įskaitant bandomųjų projektų sukūrimą ir diegimą), siekiant padidinti Pietų Baltijos regiono jūrų uostų veiklos efektyvumą.Skip to content